Zakladatel

    Celosvětová humanitární služba The Oneness-Heart-Tears and Smiles byla založena filozofem, umělcem a duchovní osobností Sri Chinmoyem (27.8.1931 - 11.10.2007), který zasvětil svůj život snaze o světovou harmonii a spolupráci. Základnou pro naše programy je mezinárodní síť Center Sri Chinmoye.
 
    Sri Chinmoy se narodil ve Východním Bengálsku – nynější Bangladéš – v roce 1931. Více než 20 let strávil v duchovní komunitě v jižní Indii. Tam vyrůstal v prostředí prostoupeném hlubokou indickou moudrostí, které inspirovalo jeho touhu sloužit světu. V roce 1964 odcestoval do New Yorku, kde do konce svého života žil.
 
    V průběhu čtyř desetiletí, kdy žil v Americe, vytvořil Sri Chinmoy jeden z nejpozoruhodnějších životních příběhů naší doby. Jako plodný spisovatel, výtvarník a hudebník inspiroval nové hnutí pro světovou harmonii prostřednictvím více než 750 mírových koncertů a řady kulturních, humanitárních a duchovních programů.
 
    Na pozvání tehdejšího generálního tajemníka OSN U-Thanta vedl Sri Chinmoy od roku 1970 dvakrát týdně tiché meditace v sídle OSN pro velvyslance a zaměstnance bez ohledu na vyznání. V roce 1987 založil celosvětový štafetový běh s pochodní World Harmony Run, zasvěcený světovému přátelství a harmonii – populární událost, které se ročně účastní více než jeden milión dětí a dospělých na šesti kontinentech a co do počtu účastníků představuje největší štafetový běh v historii.
 
    Jako uznání za svou celoživotní práci pro zlepšení situace ve světě byla Sri Chinmoyovi udělena řada významných ocenění. Zahrnují nejvyšší státní ocenění mnoha zemí, např. Order of Balboa od prezidenta Panamy, Prezidentský medailón v Makedonii, dále Cenu Matky Terezy, Nehru medailón od UNESCO, Gándhího mírovou cenu, Humanitární cenu Jesse Owense, plus ocenění od mnoha univerzit včetně několika čestných doktorátů.
 
    Jádrem celoživotní služby Sri Chinmoye byla pevná víra jak v dobro jako základní rysu lidského ducha, tak v budoucnost, kdy národy světa budou žít v harmonii se vzájemným pocitem jednoty, zájmu a porozumění.
 
    Sri Chinmoy začal inspirovat mezinárodní Centra Sri Chinmoye k organizování humanitární pomoci v roce 1990 a nazval tuto iniciativu “The Oneness-Heart-Tears and Smiles – Slzy a úsměvy srdce jednoty” jako vyjádření naší jednoty s utrpením i radostí těch, kterým sloužíme. Do dnešního dne se tento program dotkl životů dětí i dospělých v nouzi ve 136 zemích světa. 
 
    Pro Sri Chinmoye služba a nesobecká práce nevycházejí ze smyslu pro povinnost nebo charitu, ale jako přirozené vyjádření jednotného srdce.
 
Jeho slovy:
 
„Nyní všichni ukazujeme lásku k síle. Přijde však den, kdy tento náš svět bude zaplaven silou lásky. Pouze síla, která miluje, dokáže změnit svět.“
 
„Svým milujícím srdcem se ztotožňujeme a sjednocujeme s tím, čím jsou ostatní. Tato milující síla dokáže vyřešit světové problémy. Tato síla je plná sebedávání – ne s pocitem oběti, ale s pocitem, že sloužíme celému lidstvu jako svým vlastním bratrům a sestrám. Prostřednictvím své tiché lásky a oddané služby přispíváme ke zlepšení celého světa.“
 
O The Oneness-Heart-Tears and Smiles Sri Chinmoy řekl:
 
“ Naše humanitární služba není naším vlastním, blahosklonným činem charity pro lidi chudé a v nouzi. Je to obrovská příležitost živit, sytit a posilovat své vlastní chudé bratry a sestry tak, aby mohli společně s námi kráčet k vítězství jednotného světa – vítězství Boha Stvoření.”
 
Více informací na cz.srichinmoycentre.org