Projekt Děti dětem v Hřišti 7

Koncem října byla Alex Dolanská, naše kamarádka z partnerské organizace Hand for Help, hostem pořadu pro děti Hřiště 7. Kromě vyprávění o své práci záchranářky představila i náš projekt Děti dětem (Kids to Kids), v rámci kterého naše dvě organizace požádaly české děti, aby poslaly dárkové balíčky pro nemocné děti na onkologické klinice v Tbilisi v Gruzii.
Pořad vzbudil neočekávaně velký zájem škol i veřejnosti. Přišlo nám několik desítek žádostí o spolupráci na projektech Děti dětem. Napsali nám děti, rodiče, učitelé i vedoucí různých zájmových kroužků. Velmi nás tento zájem těší!

S ohledem na tento velký zájem jsme se rozhodli náš projekt rozšířit tak, aby se mohlo zapojit co nejvíce dětí. V současné chvíli tedy mohou děti připravit a zaslat dárkové balíčky pro gruzínské děti, a to jednak nemocným dětem z onkologické kliniky v Tbilisi anebo dětem z uprchlického tábora Tcerovany. Bližší info zde.

Balíčky pro Gruzii

Šťastné a zároveň překvapené, byli děti z Národní onkologické kliniky v Tbilisi v Gruzii po obdržení dárkových balíčků od svých českých kamarádů. Balíčky naplněné drobnými školními pomůckami, hračkami a dopisy od českých přátel se setkali s obrovskou radostí. Profesor Rezo Gagua ve svém potvrzujícím dopise vyzdvihl důležitost a především lidskost těchto malých balíčků a že děti si tak lépe dovedou představit své kamarády i v jiných zemích, kteří na ně myslí. Podmínky a vybavení na tbiliské klinice jsou velmi základní a zastaralejší lékařské vybavení. Na klinice a v hospici je okolo 40 dětských pacientů, které, pochopitelně, trpí vážným psychickým trauma. Podle mnohých odborníků jsou pro tyto děti často nejlepším lékem slova přátelství a útěchy od jiných dětí.

Fotografie z předávání balíčků budou zpětně prezentovány dětem, které tyto dary plné lásky a porozumění odeslali díky humanitárním organizacím OHTS a partnerské organizaci Hand for Help, která do Tbilisi během minulého roku zaslala i další lékařské vybavení.
 

Balíčky pro děti z Gruzie

 

(listopad, 2010)   Děti z českých škol posílají gruzínským dětem
z onkologické kliniky v Tbilisi a z uprchlického tábora v Tcerovanech balíčky s fotkou, osobním pozdravem, malou hračkou a výtvarnými potřebami. Tímto jednoduchým způsobem chtějí dát gruzínským dětem vědět, že mají v České republice kamarády, kteří na ně myslí a mají je rádi.

Začátkem příštího roku předá dárkové balíčky gruzínským dětem naše partnerská organizace Hand for Help, která veze lékařské vybavení do Národního onkologického centra v Tbilisi v Gruzii. Podmínky a vybavení na tbiliské klinice jsou velmi základní a zastaralé, a i péče o dětské pacienty zaostává za evropským standardem. Na klinice, v hospici i v uprchlickém táboře jsou stovky dětí, které, pochopitelně, trpí vážným psychickým trauma. Podle mnohých odborníků jsou pro tyto děti často nejlepším lékem slova přátelství a útěchy od jiných dětí.