O nás

Celosvětová humanitární služba The Oneness-Heart-Tears and Smiles (Slzy a úsměvy srdce jednoty) je sdružení dobrovolníků z několika desítek zemí – lékařů, zdravotních sester, učitelů, studentů a lidí mnoha dalších profesí, kteří věnují svůj volný čas organizování humanitární pomoci lidem v nouzi po celém světě. Svoji činnost bereme jako dobrovolnou službu těm méně šťastným členům naší světové rodiny. Jsme přesvědčeni, že humanitární projekty dávají ojedinělou příležitost lidem na obou stranách otevřít své srdce i mysl, překonat bariéry kulturních, náboženských a ekonomický rozdílů a poznat, že všichni jsme lidé, kteří potřebují dávat i dostávat lásku, porozumění a přátelství.
 
Proto se vždy snažíme, aby zásilky humanitárního materiálu nebyly anonymní, ale měly vždy lidskou tvář – např. ve formě fotografií a dopisů lidí a firem, kteří potřebné věci darovali a kterým zpětně předáme videa, fotografie a dopisy lidí, kteří humanitární zásilku obdrželi. Lék na bolesti světa je jednota … humanitární projekty nám dávají výjimečnou příležitost tuto jednotu a sounáležitost prožít.
 

Humanitární službu The Oneness-Heart-Tears and Smiles založil roku 1990 filozof, umělec a duchovní učitel Sri Chinmoy (šri čin-moj). Členové Sri Chinmoy Center po celém světě organizují zásilky léků, zdravotnického materiálu, potravin, ošacení a dalších potřebných věcí do zemí postižených živelnými katastrofami, chudobou nebo epidemiemi.
 
O naše služby požádaly v průběhu let mnohé osobnosti, včetně Michaila Gorbačova pro podporu rozvoje dětské hematologie v Rusku, Matky Terezy pro pomoc chudým obyvatelům v řadě různých zemí, Prof. Gambariho, bývalého zástupce generálního tajemníka OSN pro Afriku, pro válkou zdevastovanou Angolu a Libérii, Nelsona Mandely a arcibiskupa Desmonda Tutu pro podporu chudých dětí v Jihoafrické republice, a dalších.
 
Naše organizace, na základě přání zakladatele Sri Chinmoye, nepřijímá žádné finanční dary, ale pouze dary materiální. Finance na svou činnost získáváme výhradně z dobrovolných příspěvků svých členů. Humanitárním projektům se věnujeme bez nároku na odměnu. Tato skutečnost nás vede k maximálně efektivní práci a využití získaných prostředků.

Jak pracujeme

Naše organizace úspěšně organizuje humanitární projekty jen díky dobré vůli a nezištné podpoře mnoha firem, nemocnic, nevládních organizací a veřejnosti, které poskytují materiál a služby potřebné k dosažení potřebné šíře a kvality požadované pomoci.

Reagujeme na požadavky zavedených humanitárních organizací, státních institucí a mezinárodních organizací. Vždy se snažíme obstarat jen požadovaný materiál a služby a to v nejlepší kvalitě, s dostatečnou dobou exspirace a v nejkratší době. Na jednom projektu zpravidla pracují naši dobrovolníci v několika různých zemích. Poté zorganizujeme leteckou nebo námořní přepravu a zásilku předáme ověřenému partnerovi, který v dané zemi provede distribuci nebo nabídne požadované služby.

Celý proces pečlivě monitorujeme. Dárcům vždy poskytneme zpětnou vazbu ve formě zprávy o průběhu projektu, videa, fotografií a dopisů lidí, kteří pomoc obdrželi.