Výstava kreseb od dětí k mezinárodnímu dni štěstí v New Yorku

V dubnu 2018 proběhla v New Yorku v budově Spojených Národů výstava k příležitosti Mezinárodního dne štěstí. Bylo zde prezentováno celkem 1700 kreseb od dětí z mnoha zemí světa. Z České republiky jsme na výstavu zaslali obrázky od dětí ze Základní školy Dřevnická ze Zlína.
Štěstí je pro děti velmi zajímavé téma k zamyšlení. Nekladou se dětem žádné meze v jejich fantazii a tak i jejich ztvárnění jde z hloubky jejich srdce. Žádný obrázek pak není lepší nebo horší, když se díváte očima dítěte. A takto byla pojata i tato výstava. Neuskutečnil se žádný výběr nejlepších obrázků. Všechny byly prezentovány stejným způsobem. Ambasadoři Spojených národů i všichni ti, kteří si obrázky prošli, byli jistě mile inspirováni.