Průběžná zpráva o projektu Kids to Kids (Děti dětem) – Nepál 2015

(květen 2016)
Rádi bychom Vás informovali o průběhu projektu dětských balíčků, které na závěr loňského školního roku s velkým zájmem a láskou připravilo mnoho českých školáků spolu s jejich rodiči pro chudé děti postižené ničivým zemětřesením v oblasti Káthmándú v Nepálu.

 

Po sečtení a zabalení všech vybraných balíčků, kterých bylo neuvěřitelných 5550, tým OHTS oslovil několik přepravních společností, které požádal o přepravu celého humanitárního kontejneru z Prahy do Káthmándú (balíčky opravdu naplnily celý kontejner), kde nepálská pobočka Oneness-Heart Tears and Smiles (OHTS) spolu s partnerskou organizací Youth for Nepal, začaly vyřizovat potřebné dokumenty a na základě terénních průzkumů také vytvářely seznam poškozených škol, které s balíčky plánovaly navštívit.

V následujících letních měsících byla však situace v Nepálu po zemětřesení stále velmi složitá. Ukázalo se, že zničená infrastruktura není zdaleka jedinou překážkou pro úspěšné doručení kontejneru. Humanitární pomoc, kterou vyslalo mnoho zemí, se začala hromadit už na hranicích a v celních skladech na letišti v Káthmándú, protože v Nepálu veškerý import včetně humanitární pomoci podléhá náročnému celnímu procesu. Z tohoto důvodu také většina oslovených přepravních společností naši žádost o přepravu do tohoto místa odmítla nebo si účtovala příliš mnoho s nejistým výsledkem. V srpnu se k velké radosti přeci jen podařilo domluvit transport s českou pobočkou velké mezinárodní společnosti Schenker, která vyčlenila část peněz ze svého rozpočtu na podporu neziskových projektů a pomohla nám tak uhradit část předpokládaných nákladů na dopravu.

V polovině září byly balíčky naloženy a během října přes přístav v Hamburku odeslány lodí do indické Kalkaty, odkud měly dále putovat k nepálským hranicím pozemní dopravou. Začátkem prosince kontejner doplul do Kalkaty, kde se měl pouze přeložit na nákladní vůz.

Během podzimu však v Nepálu došlo k dalším velkým těžkostem, tentokrát na politické úrovni a tato zhoršená politická situace měla velký dopad na doručení OHTS kontejneru. Maoistické hnutí, které působí v zemi už mnoho let, začalo vyvíjet tlak na nepálskou vládu a určovat si požadavky na společné vládní uskupení. Celá země se v tu chvíli ocitla na prahu občanské války. Největší problémy se odehrávaly v jižní části země, kterou kontrolovali vzbouřenci z řad maoistů. Ti obsadili a uzavřeli jediné dva přechody na hranicích s Indií – Birgunj a Biratnagar, kudy se do Nepálu dováží veškeré suroviny a cenné zdroje včetně nafty. (Nepál není, co se týče energetických zdrojů, soběstačný, země je z velké části pokrytá Himálajským pohořím a ostatní půda se využívá pouze zemědělsky. Všechny důležité suroviny se musí dovážet z Indie.) Na uzavřených hranicích, kde v případě přechodu hranic docházelo k přepadávání a vyloupení kamionů, se brzy vytvořila mnohakilometrová kolona čekajících kontejnerů, která tam nakonec stála několik měsíců.

Sestra Mercina a p. Brada z české OHTS, Kalkata, prosinec 2015   Agenti Schenkeru nám sdělili, že za takovýchto podmínek není možné kontejner naplněný českými balíčky a pozdravy od dětí do Nepálu vyslat. Pan Brada z českého týmu OHTS tedy odcestoval do Indie, aby osobně navštívil přepravní společnosti přímo v Kalkatě a pokusil se domluvit bezpečný transport přes hranice sám. Avšak i po dvou týdnech nepřetržitých pokusů a jednání, žádný přepravce nemohl dopravu kvůli uzavřeným hranicím zajistit a situace v Nepálu se po mnoha politických jednáních dál spíše zhoršovala.


Sestra Mercina a p. Brada z české OHTS,
Kalkata, prosinec 2015  

Za těchto nepředvídatelných okolností jsme se po pečlivém uvážení rozhodli oslovit misionářský řád sester Matky Terezy v Kalkatě, se kterými již v předešlých letech spolupracovala americká pobočka OHTS v New Yorku, zda by mohly české balíčky rozdat indickým sirotkům a nemocným dětem, o které se denně starají.

Matka Tereza, nositelka Nobelovy ceny míru za neúnavnou službu chudým, nemocným a umírajícím lidem, založila v Kalkatě mimo jiné také sirotčinec (Nirmala Shishu Bhavan). Řád sester dále pokračuje v její práci a každodenně pečuje o mnoho lidí včetně chudých dětí. Hlavní představenou je sestra Mercina, která nabídku s velkou vděčností a radostí přijala, protože humanitární kontejner s balíčky přijel akorát před Vánoci a tak by balíčky byly zároveň krásným dárkem, který by sestry rozdávaly opuštěným dětem na Vánoce.

K tomu bylo nejprve potřeba nechat kontejner v Indii proclít. K našemu velkému překvapení a po tolika komplikacích, jsme ale znovu narazili na problémy a velké zdržování způsobené nepochopitelným indickým byrokratickým systémem. Co lze v Evropě vyřídit za týden, trvá v Indii dva až tři měsíce. (Ostatně tento přístup je dobře patrný na fotografii níže...)

Od ledna se tedy stále vyřizují potřebné dokumenty k tomu, aby byly balíčky propuštěny z celního skladu a předány do rukou sester Matky Terezy. Sami agenti společnosti Schenker nad tím kroutí hlavou. Nynější aktuální termín předání balíčků je v druhé polovině června 2016. Informace o tom zde budeme aktualizovat.

Jsme si vědomi všech nepříjemností, které sebou toto nečekané zpoždění přináší, především Vám z řad ředitelů a učitelů škol, kteří čelíte otázkám dětí a rodičů. Velmi se za tyto komplikace omlouváme a zároveň věříme, že dobrá vůle a úsilí, které jsme do tohoto projektu všichni společně vložili, bude na závěr korunováno úspěchem. Jakmile proběhne předání balíčků, vytvoříme prezentaci, kterou bychom Vám i dětem rádi představili, pravděpodobně začátkem nového školního roku. Děkujeme za pochopení, trpělivost a ještě jednou za Vaši ochotu podílet se na projektu Děti dětem.

Tým OHTS