Návšteva onkologickej kliniky


(Leden 2013) Jednou z mnohých aktivít Sri Chinmoy centier na celom svete je humanitárna služba The Oneness Heart Tears and Smiles. Vlado Kulíšek z trenčianskeho centra je jedným z jej aktivistov. Ako profesionálny mím účinkuje bez nároku na honorár pre deti v miestach, kde tieto deti majú nejaký problém a potrebujú zabudnúť na svoje starosti. Takto už účinkoval napríklad v Japonsku, v oblastiach postihnutých ničivou tsunami, alebo v detských domovoch vo Vietname. Jeho posledná cesta viedla do ruského Sankt Peterburgu, kde zahral na onkologickej klinike R. M. Gorbačovej. Vďaka svojej skúsenosti dokázal vykúzliť úsmevy aj na tvárach takto ťažko chorých detí. Hoci mnohé boli na vystúpení napojené na infúzie, neváhal ich Vlado zapojiť do svojich scénok. Ako sám povedal, “najťažšie boli návštevy pri deťoch priamo na izbách.” Tam totiž ležali najťažšie prípady. Ale všetky deti sľúbili Vladovi, že sa s ním na budúce stretnú radšej priamo v divadle.